اطلاعيه هاي نظام پيشنهادها ورود به سیستم
موضوعات زیر در قالب پیشنهاد قابل طرح نمی باشند:
۱-انتقاد صرف از روش و استاندارد انجام كاري بدون ارائه راه حل ۲- طرح شكايت از كاركنان يا واحدها ۳- تذكر و يادآوري صرف براي انجام كارهاي داراي روال خاص و معمول در سازمان یا واحد ۴- ارائه درخواستهاي شخصي ( ملزومات و نيازهاي رفاهي، سخت افزاري ، نرم افزاري و ...) ۵ -ارائه پيشنهاد جديد براي پيگيري بررسي پيشنهاد قبلي و يا تجديد نظر به بررسي پيشنهاد ۶ -ارائه يك موضوع در قالب دو یا چند پيشنهاد به دو يا چند كميته بررسی کننده ۷ -طرح يك اقدام بهبود در قالب چندين پيشنهاد بدون وجود توجيهات لازم (مثلا پيشنهاد تغيير يك فرم ،يكبار براي فيلد اول ، يكبار فيلد دوم . .. پيشنهاد شود)
نام كاربري :  
كلمه عبور :  

* توجه *
اگر عضو سازمان هستيد قبلاً شماره عضویت شما به عنوان نام کاربری در سیستم ثبت شده است.
 

خواهشمند است , بعد از اولین ورود کلمه عبور خود را تغییر دهید

با تشکر
دبیرخانه نظام پیشنهادها 
كليه حقوق اين نرم افزار متعلق به شركت سبزافزارآريا مي باشد