اطلاعيه هاي نظام پيشنهادها ورود به سیستم
پاداشها:
o به کارکنانی که اولین بار پیشنهادی ثبت می نمایند از طرف دبیرخانه كل نظام پیشنهادها، هدیه اولین پیشنهاد اهدا خواهد شد. o پاداش پیشنهادهای عادی در دو مرحله 1-پس از پذیرش (مرحله اول پاداش) و 2-شروع اجرا (مرحله دوم پاداش) و بر اساس امتيازات كسب شده از شش پارامتر جدول ارزشيابي پيشنهاد كه توسط كمیته تخصصی پیشنهاد بررسي كننده تعیین شده‌است، تعلق می گیرد. o پاداش بررسی کنندگان پیشنهادها (اعضا كمیته های پیشنهاد مديريتها) بصورت شش ماهه و بر مبنای شاخصهای تععین شده توسط كميته راهبری نظام پيشنهادها تعیین و پرداخت می شود. o مجریان پیشنهاد نيز تنها براي پيشنهادهاي اجراشده پاداش می گیرند و میزان كل آن نیز معادل20% پاداش پيشنهاددهنده (پاداش کل) می باشد. o به پیشنهاددهندگان و مجریان پيشنهادهای ویژه لوح تقدیر رئیس سازمان اعطا می گردد. همچنين نسخه اي از لوح نيز در پرونده پرسنلي آنها درج ميشود. o دبیران کمیته های تخصصی نیز طبق دستورالعمل نظام پیشنهادها پاداش می گیرند. o به هر يك از اعضاي دبيرخانه نظام پيشنهادها در دوره‌هاي شش ماهه، پاداش ریالی متناسب با درصد تحقق سرانه نظام پيشنهادها تعلق می گیرد. o برترینهای نظام پيشنهادها بصورت شش‌ماهه بر اساس شاخصهاي تعیین شده انتخاب و به تاييد دبيرخانه نظام پيشنهادها مشمول پاداشهاي نقدي و يا غير نقدي می گردند. o پاداش بهترين واحد : برترین واحد براساس نرخ دسترسی به اهداف کمی واحد و همچنين بررسي و اجراي بموقع پيشنهادها شش ماهانه توسط دبيرخانه نظام پيشنهادها و با نظارت و تاييد كميته راهبری نظام پيشنهادها انتخاب می شود و به اعضای کمیته پیشنهاد آن لوح تقدیر به امضای رئیس سازمان اهدا شده و نسخه ای از آن نیز در پرونده پرسنلی آنها درج می گردد . o پاداش برترین پیشنهاددهنده: سه نفر برترین پیشنهاددهنده، شش ماهانه و بر مبنای شاخص : تعداد پیشنهادهای ارائه شده و تصویب شده فرد( با وزن بیشتر) انتخاب می شوند.
نام كاربري :  
كلمه عبور :  

* توجه *
اگر عضو سازمان هستيد قبلاً شماره عضویت شما به عنوان نام کاربری در سیستم ثبت شده است.
 

خواهشمند است , بعد از اولین ورود کلمه عبور خود را تغییر دهید

با تشکر
دبیرخانه نظام پیشنهادها 
كليه حقوق اين نرم افزار متعلق به شركت سبزافزارآريا مي باشد